Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej Grudzień

Plan zajęć dydaktyczno-opiekuńczych na miesiąc grudzień

Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • „Spotkanie z Mikołajem” kształtowanie nawyków kulturalnych, wyrabianie śmiałości, i odwagi
 • wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego przemieszczania się „jedziemy pociągiem”
 • utrwalenie pozytywnych zachowań w grupie: siedzenie w kole, odkładanie zabawek na miejsce, spokojne siedzenie podczas posiłków
 • wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych, porządkowych

Zadania z zakresu rozwijania mowy, myślenia:

 • wspólne śpiewanie piosenki „Tup tup tup po śniegu”
 • „Co do siebie pasuje” zabawa kształtująca spostrzegawczość oraz orientację przestrzenną
 • „Święta Bożego Narodzenia” rozmowa kierowana
 • „Tajemnicze pudełko” rozpoznawanie za pomocą dotyku przedmiotów znajdujących się w pudełku
 • zimowa pogoda- przedstawienie zimowej aury

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne oraz plastyczne:

 • rzucanie papierowymi śnieżkami do celu
 • wspólne ubieranie choinki
 • „Broda świętego Mikołaja” metoda wyklejania watą
 • „Wesołe bałwanki” -uzupełnianie brakujących elementów
 • „Choinkowe ozdoby” elementy sensoplastyki z wykorzystaniem masy porcelanowej

Zajęcia z zakresu ruchowo fizycznego

 • zabawa ruchowa „Kule śniegowe”- zabawa z piłką toczenie,turlanie
 • zabawa z elementami utrzymania równowagi „Tor saneczkowy”
 • zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej

Zajęcia umuzykalniające:

 • Nauka piosenki z pokazywaniem „Tup tup tup po śniegu”
 • zabawy ruchowe ze śpiewem „stary niedźwiedź mocno śpi”, „kółko graniaste”, „baloniku nasz malutki”
 • ćwiczenia i zabawy muzyczno ruchowe- marsz w kole dookoła sali w rytmie słuchanej melodii
Skip to content