Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej styczeń 2020

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŻŁOBKA NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych: m.in.rytuał powitania i pożegnania używając zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”, mycie rączek i buzi po posiłkach oraz po spacerze, porządkowanie zabawek,
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, garderoby. Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania z toalety,
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji . Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy –
 • Usprawnianie samoobsługi: wspomaganie nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwaniu się łyżką.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna,
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych.

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy :

 • Czytanie bajek, opowiadań i wierszy o zróżnicowanej tematyce zimowej. Rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów.
 • Zima w lesie- jakie zwierzęta spotkamy zimą w lesie , kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt poprzez dokarmianie w trudnych ,zimowych warunkach.
 • Wprowadzenie pojęć: przed, na, obok, nad, za..
 • Zabawy rozwijające analizę i syntezę wzrokową – „Jaki to ptak?”, „Ślady na śniegu”. Składanie w całość elementów obrazków zabawek, sprzętu sportowego pociętych na części.
 • Oglądanie obrazków – określanie różnic występujących między nimi.
 • Tworzenie obrazu – „łączymy kwadraty”.
 • „Czyja wstążka jest dłuższa?” – ćwiczenia w szeregowaniu przedmiotów od najkrótszego do najdłuższego.
 • Zabawa „Zmieniamy się z wiekiem”. Stosowanie określeń: najmłodsza (najmłodszy), najstarsza (najstarszy), najmniej, najwięcej lat.
 • Dzień Babci i Dziadka – żłobkowa uroczystość z udziałem dzieci, babć i dziadków. Prezentacja wierszy i piosenek związanych z tym dniem
 • Zabawa „Kogo brakuje?” – rozwijanie spostrzegawczości.
 • W krainie lodu i śniegu- zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi i sylwetka eskimosa.

3.Zajęcia plastyczno-manipulacyjne.

 • Ugniatanie papierowych kul.
 • Prace w uzupełnianiu płaszczyzny kolorem: „ Zimowe drzewo ” , „ Śniegowe kule”.
 • Kompozycja przestrzenna „ Miś polarny ” – naklejanie brakujących elementów
 • Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne: klocki , układanki, puzzle.
 • Zimowy obraz-malowanie solą
 • Ryżolina -zajęcia z sensoplastyki
 • Lepimy bałwanka-praca plastyczna z wykorzystaniem pianki do golenia
 • Malujemy igloo wykonane z chrupek kukurydzianych
 • Babcia i dziadek – praca plastyczna z wykorzystaniem płyt kompaktowych
 • Czarodziejskie śnieżynki-malowanie kredka świecową i farbami
 • Eksperymenty z barwnikami spożywczymi.

4.Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo-fizycznego i zdrowotnego:

 • „Ptaszki na śniegu”- zabawa z elementem równowagi.
 •  „Śniadanie dla babci i dziadka” – zabawa z elementami równowagi.
 • Utrwalanie piosenek połączone z ruchem w kole i w parach. Zajęcia muzyczno-ruchowe związane ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka.
 • „Pomagamy babci” – zabawa naśladowcza.
 •  „Toczymy śniegowe kule” – zabawa ruchowa z elementami toczenia.
 •  Zabawa rozwijająca szybkość – „Zbieramy płatki śniegu”.
 • Utrwalenie piosenki ,,Tup,tup ,tup po śniegu”i ,,Babciu ,droga babciu”
Skip to content