Kategoria "Info"

18Wrz2020

Rączki robią klap, klap, klap! 

Nóżki robią tup, tup, tup!

Tutaj swoją głowę mam,

a na brzuszku bam, bam, bam!

Buzia robi am, am, am   

oczy patrzą tu i tam. 

Tutaj swoje uszy mam, 

a na nosku sobie gram!  

10Wrz2020

PROSZĘ O UBIÓR DZIECI

WE WTOREK 15.09.2020r.

W KROPECZKI

Dziękuje

12Sie2020

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w żłobku. Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania żłobka, podpisanie umów. Proszę o przybycie w maseczkach.

GRUPA 1 (DZIECI starsze) – 26.08.2020 GODZINA 15:30

GRUPA 2 (DZIECI młodsze) – 27.08.2020 GODZINA 15:30

29Lip2020

Informuję Państwa, że już niebawem podam datę spotkania organizacyjnego, na którym zostaną omówione wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania żłobka Wesołe Misie w Wołczynie, a także wybierzemy Radę Rodziców. Data jest uzależniona od ukończenia prac remontowych, które jeszcze trwają. Przewiduję spotkanie w drugiej połowie sierpnia, o czym Państwa poinformuję.

29Lip2020

Niezbędnik malucha

1. Obuwie zmienne – wygodne kapcie do żłobka, najlepiej jak będą zapinane na rzepy albo wkładane, absolutnie nie sznurowane.

2. Ubranka na zmianę – zestaw ubranek : majteczki, skarpetki, spodenki, koszulki z długim i krótkim rękawem sweterek, leginsy, wygodne body z krótkim i długim rękawem. Zapasową garderobę należy zmieniać odpowiednio do zmieniającej się pogody i na bieżąco uzupełniać.

3. Pampersy

4. Akcesoria do przewijania: podkład do przewijania, krem do pupy, chusteczki nawilżane i higieniczne.

5. Smoczek – jeśli dziecko z niego korzysta, przypięty na zawieszce i koniecznie podpisany.

6. Śliniak dla dziecka z długim rękawem oraz ślinik wodoodporny do jedzenia.

Każdą rzecz proszę koniecznie o podpisanie.

Ubranka można zapakować do woreczków i zostawiamy je w szatni.

Pościel dla dzieci zapewnia żłobek. Rodzice zabierają raz w miesiącu albo według potrzeby pościel do prania.

8Maj2020

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością uruchomienia w naszej Gminie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i żłobka uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu analizy zaleceń i warunków, jakie muszą być spełnione dla zachowania bezpieczeństwa dzieci i opiekunów, uznaliśmy wspólnie z Dyrektorami poszczególnych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne i opiekę nad dziećmi do lat 3, że od dnia 11 maja 2020 roku uruchamiamy:

– Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie,

– Przedszkole Publiczne w Wołczynie,

– oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej,

– oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wąsicach.

Ponadto od 11 maja będzie uruchomiony Punkt Przedszkolny w Skałągach.

W związku z powyższym Dyrektorzy w/w jednostek przyjmują zgłoszenia rodziców zainteresowanych skorzystaniem z możliwości objęcia opieką dzieci przedszkolnych i dzieci w wieku do lat 3 w żłobku.

Ze względu na styczność z innymi dziećmi przedszkole i żłobek to łatwe środowisko do rozprzestrzeniania się infekcji, dlatego na czas epidemii COVID – 19 zachęcamy wszystkich rodziców do zapewnienia dzieciom opieki domowej.

Rodzice, których dzieci korzystają z gminnych jednostek wychowania przedszkolnego i żłobka mogą zadeklarować chęć skorzystania z opieki w trakcie trwania epidemii Covid – 19 po spełnieniu następujących warunków:

 1. Dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych,
 2. Rodzice, opiekunowie i pozostali domownicy są zdrowi,
 3. Na rodzinę nie nałożono kwarantanny ani izolacji w warunkach domowych,
 4. Oboje rodziców lub matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko świadczą pracę poza domem,
 5. Rodzice złożą w terminie wymaganą dokumentację.

Organizacja opieki nad dziećmi:

 1. Organ prowadzący zorganizuje opiekę dla dzieci w stałych grupach.
 2. Grupy przedszkolne maksymalnie do 12 dzieci nie mogą się ze sobą mieszać (w żłobku do 8 dzieci).
 3. Nowe grupy będą tworzone w miarę napływających zgłoszeń od poniedziałku każdego tygodnia.
 4. Dyrektorzy placówek rozpoczynają przyjmowanie deklaracji wraz z pozostałą dokumentacją od wtorku do czwartku na tydzień następny.
 5. Dzieci będą miały możliwość korzystania z wyżywienia.

Z uwagi na bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, postanowiliśmy w pierwszej kolejności uruchomić maksymalnie po jednym oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych i żłobku (grupa licząca do 12 osób w szkołach prowadzących wychowanie przedszkolne, do 8 osób w żłobku) oraz uruchomić 3 oddziały w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie (grupa licząca do 12 dzieci).
Z oczywistych względów nie będzie mógł być zachowany podział na grupy wiekowe, nie będą się również odbywały zajęcia edukacyjne, w obecnej sytuacji możemy zapewnić jedynie bieżącą opiekę nad dziećmi oraz umożliwić im korzystanie z wyżywienia.

Decyzja o uruchomieniu w kolejnych terminach tygodniowych następnych grup będzie podejmowana co tydzień, w miarę składanych zgłoszeń. Czas ten jest niezbędny do prawidłowego przygotowania pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci oraz dla zapewnienia niezbędnej opieki, a przede wszystkim wymaganych procedur sanitarnych.

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości przynoszenia przez dzieci własnego pożywienia, ani napojów, w związku z tym poszczególne jednostki oświatowe i żłobek zapewnią wyżywienie.

Rodzice nie będą mogli wchodzić do budynku przedszkola, szkół i żłobka, dzieci będą przyprowadzane i odbierane przez rodziców w wejściu do budynku danej jednostki.

Obowiązują procedury bezpieczeństwa – maseczki i zachowanie niezbędnego dystansu.

Każdemu dziecku przed wprowadzeniem do budynku zostanie zmierzona temperatura.

Opieka dla grup przedszkolnych będzie zapewniona w godzinach ustalonych z Dyrektorem danej placówki oświatowej lub żłobka.

Rodzice będą zobowiązani wypełnić ankietę, dotyczącą sytuacji zdrowotnej w rodzinie oraz zapoznać się i przestrzegać zasad opisanych w wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w czasie pandemii na terenie danej jednostki oświatowej lub żłobka.

UWAGA!

Będziemy stale monitorować sytuację epidemiologiczną w gminie. W przypadku zaobserwowania niekorzystnych tendencji decyzja o zapewnieniu możliwości opieki dla dzieci do lat 6 może zostać wycofana.

………………………..

Oświadczenie rodzica przed przyjęciem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punku przedszkolnego/żłobka w okresie pandemii

Zgodnie z rekomendacją GIS, MZ i MEN, w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci
i personelu przedszkola/
oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego/żłobka prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.

 1. Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko za granicą?  TAK/NIE*
 2. Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK/NIE*
 3. Czy Pan/Pani/dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty izolacją domową lub kwarantanną?  TAK/NIE*
 4. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE*
 5. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników? TAK/NIE*

*właściwe podkreślić

Poświadczam zgodność z prawdą udzielonych odpowiedzi i zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić dyrektora o każdej zmianie dotyczącej udzielonych powyżej informacji.

……………………… …………………………………….

Data Podpis rodzica

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym/żłobku w okresie pandemii. Podaję numer telefonu do szybkiego kontaktu ……………………

……………………… …………………………………….

Data Podpis rodzica

Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury mojemu dziecku przez personel przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego/żłobka zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa.

……………………… …………………………………….

Data Podpis rodzica

7Maj2020

Drodzy Rodzice

Od 11 maja 2020r żłobek Wesołe Misie będzie czynny od 6:30 do 16:30.

Liczba udostępnionych miejsc wynosi 8.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców obydwoje pracujących, albo samotnie wychowujących – pracujących.

Jeśli zdecydują się Państwo posłać dziecko do żłobka proszę o kontakt telefoniczny z

Dyrektorem Anną Babik 77 418 80 03.

Proszę o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka, regulaminem organizacyjnym dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3 w czasie epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz oświadczeniem rodziców o stanie dziecka.

27Kwi2020

Drodzy rodzice zapraszam do składania kart zapisu dziecka do żłobka „Wesołe Misie” w Wołczynie. Rekrutacja odbywa się na 32 wolne miejsca. Trwa do 30 czerwca 2020 r. według przyjętych kryteriów.

Skip to content