Kategoria "Info"

27Cze2023

GUMISIE (sala zielona)

Niezbędnik malucha na rok szkolny 2023/2024

 • TECZKA Z GUMKĄ
 • BLOK TECHNICZNY BIAŁY I KOLOROWY po 2 sztuki
 • BLOK RYSUNKOWY KOLOROWY
 • KLEJ MAGIC W SZTYFCIE (DUŻY) 2 sztuki
 • PACZKA MOKRYCH CHUSTECZEK NA SALĘ (RAZ W MIESIĄCU DOSTARCZANA PRZEZ RODZICA)
 • obuwie zmienne, czyli wygodne kapcie do żłobka – najlepiej jeśli będą zapinane na rzepy bądź wkładane.
 • ubranka na zmianę– zestaw ubranek:majteczki, skarpetki, spodenki, koszulki, sweterek,leginsy, wygodne body z krótkim i długim rękawem. Zapasową garderobę należy zmieniać odpowiednio do zmieniającej się pogody i na bieżąco uzupełniać.
 • pampersy – NIE PANTSY
 • akcesoria do przewijania: krem do pupy, chusteczki nawilżane
 • smoczek, jeśli dziecko z niego korzysta (ZAWIESZKA PODPISANA)
 • butelkę – kubek niekapek (JEŚLI DZIECKO NIE POTRAFI PIĆ Z KUBKA Z USZKIEM)
 • ulubioną przytulankę (pieluszkę tetrową) (TYLKO JEŚLI DZIECKO JEST PRZYWIĄZANE)
 • szczoteczka, pasta do zębów, kubeczek
 • śliniak z kieszonką wiązany canpol 1 sztuka

KAŻDA RZECZ KONIECZNIE PODPISANA.

POŚCIEL DLA DZIECI ZAPEWNIA ŻŁOBEK. RODZICE ZABIERAJĄ RAZ W MIESIĄCU ALBO WEDŁUG POTRZEBY POŚCIEL DO PRANIA.

20Cze2023

DZIEŃ OTWARTY

GRUPA GUMISIE (zielona sala)

DZIECI ROCZNIK 2021 kontynuacja dzieci

(oraz nowe dzieci urodzone od stycznia do 30.06.2023)

OPIEKUNKI:

1. URSZULA SZYMCZYSZYN – KASPRÓW

2. KATARZYNA JASINIAK

3. MONIKA WIĄCEK

4. ANNA BABIK

15Maj2023

Do 10 maja 2023r. odbywała się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rodzice, którzy złożyli kartę zapisu dziecka do żłobka zostali poinformowani o wynikach rekrutacji.

Na ten moment żłobek nie posiada wolnych miejsc.

8Wrz2022

Przewodniczący Rady Rodziców P. AGNIESZKA FELUSIAK

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców P. PATRYCJA LECH

Skarbnik Rady Rodziców

P. PATRYCJA CHWIŁA – KŁAK

oraz P. ALEKSANDRA KRAWCZYK

27Lip2022

24.08.2022r. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami. Obecność obowiązkowa.

Sala niebieska GUMISIE – rodzice dzieci urodzonych w 2020 od sierpnia do grudnia oraz rodzice dzieci urodzonych w 2021.

27Lip2022

23.08.2022r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami. Obecność obowiązkowa.

Sala zielona PUCHATKI – rodzice dzieci urodzonych 2020 od stycznia do lipca oraz rodzice dziecka urodzonego 2019.

25Lip2022

UCHWAŁA NR XLIII/418/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2, w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Waldemar Antkowiak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: CF0E2018-C336-43F8-8E8B-DC5B59EE44C6. Podpisany Strona 1

4Lip2022

DZIEŃ OTWARTY

GRUPA GUMISIE (niebieska sala)

DZIECI ROCZNIK 2020

(urodzone sierpień – grudzień )

DZIECI ROCZNIK 2021

OPIEKUNKI:

1. URSZULA SZYMCZYSZYN – KASPRÓW

2. KATARZYNA JASINIAK

3. MONIKA WIĄCEK

4. ANNA SZYMCZYSZYN

Skip to content